Forfatter: maiajt

Grønn markedskommunikasjon

Hva er egentlig grønn markedskommunikasjon? Markedskommunikasjon er en «pakke» av ulike kommunikasjonsformer. Gjennom disse kommunikasjonsformene skal budskapet kunne komme frem til markedet konsistent og tydelig. Kommunikasjonsformene skal understøtte hverandre i en enhetlig bærekraftig strategi. Grønn markedskommunikasjon handler i bunn og grunn at man ønsker å kommunisere et grønt/bærekraftig budskap til markedet. Gjennom co-branding kan grønn […]

Grønn innovasjon

Grønn disruptiv innovasjon En disruptiv innovasjon er en ny markeds eller- teknologidrevet innovasjon som er så banebrytende eller omfattende at det krever en helt ny måte å tenke på. Innovasjonen forstyrrer eller endrer det eksisterende markedet ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant. Utfordringer Utfordringene for det eksisterende markedet er mange. Godt etablerte bedrifter ignorerer […]

Fra bruk og kast til gjenvinning

I dette innlegget vil jeg forklare forskjellen på en lineær og en sirkulær forretningsmodell og videre ta utgangspunkt i en bedrift som har tatt i bruk en sirkulær forretningsmodell. Fra lineære til sirkulære forretningsmodeller Den lineære forretningsmodellen (bruk og kast) vokste frem etter andre verdenskrig og er en effekt av kortsiktige krav til økonomisk vekst […]

Sammen kan vi redusere matsvinn!

Bærekraftig utvikling I forbindelse med en oppgave vi har fått på skolen, vil jeg gjerne skrive litt om bærekraft og too good to go. Først vil jeg begynne med å definere bærekraftig utvikling, for hva er det egentlig? FN definerer det slik: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner […]